跳至內容

Buáng-buŏ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guōng-ciŭ gì buáng-buŏ

Buáng-buŏ (半晡)[1] sê cī siŏh nĭk dâi-dŏng nĭk-tàu ciŏng-buóh lŏk-săng gì hī siŏh dâung sì-găng.

Gái Ché̤ṳ[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 馮愛珍. 《福州方言詞典》. 江蘇教育出版社. 1998. 286. 
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Buáng-buŏ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.