Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ diŏh sié-gái siông

Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄ (língua portuguesa) sê Éng-dô Ĕu-lò̤-bă Ngṳ̄-hiê Lá-dĭng-ngṳ̄-cŭk gì siàng-uòng, sê sié-gái ciō-iéu gì ngṳ̄-ngiòng cĭ-ék. Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ sê Ĕu-ciŭ Buò-dò̤-ngà-nè̤ng sāi gì ngṳ̄-ngiòng. Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄ gâe̤ng Să̤-băng-ngà-ngṳ̄, Huák-ngṳ̄ sê chĭng-chék. Ciòng sié-gái ī Può-dò̤-ngà-ngṳ̄ có̤ mū-ngṳ̄ gì nè̤ng dŭ-liāng ô 2030 uâng nè̤ng.

Ĭng-ngṳ̄ Wikibooks ô guăng-ṳ̀ Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄ gì kuó-buōng.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Buò-dò̤-ngà-ngṳ̄ Wikipedia