Buncombe Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Buncombe Gông
—  Gông  —
Buncombe County, North Carolina
Buncombe Gông gì ôi-dé
Buncombe Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.buncombecounty.org

Buncombe GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.