Céng-nēu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Céng-nēu (進鳥)[1], sṳ̆k chiók-hìng-mŭk (雀形目) dŭng-kuŏ (鶇科). Găk sĕng-ŭk-hŏk gà̤-dēng hô̤ lā̤ chiók-gṳ̀ (鵲鴝).[2] Iâ giéu séng-nēu (信鳥), gū-cā bô hô̤ lā̤ chĭng-hī (青喜)[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 福建通志. "進鳥古人謂之青喜, 略似鵑而形小, 逢陽春, 亦善囀, 人家有喜事, 必先至其家, 急鳴數聲, 故又名信鳥." 
  2. «中國的鳥類» (Dṳ̆ng-guók gì Nēu-lôi), 1952 nièng dâ̤ 1 bēng