Cò̤ Pī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cò̤ Pī

Ngôi Ùng-dá̤ (魏文帝, 187 n. - 226 n.), miàng Cò̤ Pī (曹丕), sê Săng-guók sèng-âu Cò̤-ngôi gì gióng-lĭk-ciā. 220 nièng gáu 226 nièng câi-ôi, nièng-hô̤ Uòng-chŭ (黃初).

Ĭ sê Cò̤ Chó̤ gì giāng.