跳至內容

Cò̤ Chó̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cò̤ Chó̤

Cò̤ Chó̤ (曹操, 155 n. 7 ng. 18 h. - 220 n. 3 ng. 15 h.) sê Dĕ̤ng-háng muăk-gĭ gì siŏh ciáh sìng-sióng. Săng-guók Sì-dâi Cò̤-ngôi gì kăi-guók huòng-dá̤ Cò̤ Pī sê ĭ gì giāng.