Có̤ nguŏk-lê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Có̤ nguŏk-lê (做月利), cêu-sê cī nṳ̄-gái săng giāng ī-hâiu, diêu-iōng sĭng-tā̤, hiŭ-sék siŏh gá nguŏk-nĭk.