Nṳ̄-gái

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nṳ̄-gái

Nṳ̄-gái (女界) sê cī chĭ-séngìng-lôi.