Nṳ̄-gái

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Nṳ̄-gái

Nṳ̄-gái (女界) sê cī chĭ-séngìng-lôi.

Dùng-nièng hĕ̤k chĭng-siéu-nièng nièng-lìng găi-dâung gì nṳ̄-gái, hô̤ cṳ̆-niòng-giāng. Cṳ̆-niòng-giāng buók gáu ék-dêng nièng-lìng, pī-ê̤ṳ giék-huŏng kó̤ lāu, cêu hô̤ nṳ̄-gái, hĕ̤k-chiă cṳ̆-niòng-nè̤ng.