Cĕu Ièu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Cĕu Ièu (騶搖, ? - s. 185 n.) sê Dĕ̤ng-ĕu-guók gì gióng-lĭk-ciā.

Ĭ kī-bĭng dó̤i-chiū miĕk Cìng-dièu. Gáu-muōi-lāu bô dó̤i-chiū Làu Băng páh Hâung Ṳ̄, Làu Băng gióng-lĭk Háng-dièu ī-hâiu, hŭng ĭ có̤ Dĕ̤ng-ĕu guók-uòng.