Cĭng-cēu-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Sĕng-săng gá Hŏk-sĕng chióng Cĭng-cēu-giāng

«Cĭng-cēu-giāng» (真鳥囝) sê Hók-ciŭ-uâsiēu-gŏ̤[1]:55.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 蔡佩玲. 來作客喔!——流連金、馬兒童書香地 (PDF). 臺灣文學館通訊. 2013.3, (38): 54–55. [失效鏈接]