Cĭng-cēu-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cĭng-cēu-giāng (真鳥囝), sṳ̆k chiók-hìng-mŭk (雀形目) dŭng-kuŏ (鶇科). Găk sĕng-ŭk-hŏk gà̤-dēng hô̤ lā̤ chiók-gṳ̀ (鵲鴝).[1] Iâ giéu céng-nēu (進鳥), séng-nēu (信鳥), gū-cā bô hô̤ lā̤ chĭng-hī (青喜)[2].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. «中國的鳥類» (Dṳ̆ng-guók gì Nēu-lôi), 1952 nièng dâ̤ 1 bēng
  2. «福建通志»: „進鳥古人謂之青喜, 略似鵑而形小, 逢陽春, 亦善囀, 人家有喜事, 必先至其家, 急鳴數聲, 故又名信鳥.“