Cṳ̄ Sì-gióng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


1952 nièng gì Cṳ̄ Sì-gióng, hiā sèng-âu ĭ diŏh lā̤ có̤ Ngṳ̆k-kă̤-chê (玉溪市) Buàng-să̤-kṳ̆ (盤西區) gì kṳ̆-diōng

Cṳ̄ Sì-gióng (褚時健), Dṳ̆ng-guók-nè̤ng, buōng-dā̤ sê Hùng-nàng È̤ng-ták Cĭk-tuàng (紅塔集團) Iū-âing Gŭng-sĭ gâe̤ng Ngṳ̆k-kă̤ È̤ng-ták Iĕng-chō̤ (Cĭk-tuàng) Iū-âing Cáik-êng Gŭng-sĭ gì dūng-sê̤ṳ-diōng (董事長), âu-sāu iâ sê Cṳ̄-cèng (褚橙) gì cháung-sṳ̄-ìng.

2019 nièng 3 nguŏk 5 hô̤, Cṳ̄ Sì-gióng ĭng-ôi dòng-niêu-bâng (糖尿病) béng-huák-céng (併發症) ké̤ṳ-sié, hióng-nièng 91 huói.