Cṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cṳ̆

Cṳ̆ (書) sê cī dái ùng-cê gâe̤ng dù-piéng gì siŏh cṳ̄ng cāi gì cĭk-hăk.