Carteret Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Carteret Gông
—  Gông  —
Carteret County, North Carolina
Carteret Gông gì ôi-dé
Carteret Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.co.carteret.nc.us

Carteret GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.