Caswell Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Caswell Gông
—  Gông  —
Caswell County, North Carolina
Caswell Gông gì ôi-dé
Caswell Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.caswellcountync.gov

Caswell GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.