Catawba Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Catawba Gông
—  Gông  —
Catawba County, North Carolina
Catawba Gông gì ôi-dé
Catawba Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.catawbacountync.gov

Catawba GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.