Chéh-chéh-huă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chéh-chéh-huă[Ció 1], bô hô̤ lā̤ lō̤-cṳ̄-chéh, sê siŏh-cṳ̄ng iĕng-huă. Nè̤ng siŏh-biĕng chīu dò̤ lā̤ chéh-chéh-huă, siŏh-biĕng chīu diēng-huōi, ciék-giâ cêu â̤ huák-chók „chéh-lī chéh-lī“ gì siăng.

Muōi-ció[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Tĕ̤k có̤ /t͡sʰi (t͡sʰ-)li (h-)ua/. Iâ ô nè̤ng gōng /t͡sʰy ly (h-)ua/, /t͡si li (h-)ua/, /si li (h-)ua/.