跳至內容

Iĕng-huă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Iĕng-huă

Iĕng-huă (烟花), iâ hô̤ lā̤ iĕng-huō (烟火) hĕ̤k-ciā huă (花), sê cī găk gŭng-sê̤ṳ hĕ̤k-ciā cáik-nĭk, biēu-iēng gì sèng-âu bóng gì nó̤h, ĭ gì nguòng-lī gâe̤ng páu-diông chă-bók-dŏ̤, dŭ sê kĕk huōi-iŏh có̤ gì.

Bóng huă ô nék-giāng ngùi-hiēng, bô gă lā̤ bī-gáu chāu, gó-chṳ̄ Dṳ̆ng-guók céng-hū mâ̤ kīng bóng huă iā sâ̤ nièng. Bók-guó ciŏng-uâng có̤ lâ chŭng-cáik dŭ mò̤ mê kó̤. 2007 nièng, iĕng-huă gâe̤ng páu-tiông diŏh Hók-ciŭ ciáng-sék gā̤-géng, dăng chŭng-cáik â̤ sāi bóng huă bóng páu-diông lāu.