跳至內容

Chéng-tiĕng

Lìng-téng cī piĕng dèu-mŭk
Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chéng-tiĕng

Chéng-tiĕng (凊天) iâ hô̤ lā̤ dĕ̤ng-tiĕng (冬天), sê siŏh nièng dâi-dŏng gì dâ̤ 4 gié.

Ké-hâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu chéng-tiĕng, Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng â̤ bô chéng bô ngĭk[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 南方梅雨季来临!买家用除湿机注意这四点. 新浪科技. 2019-05-30. "南方天气潮湿,夏天湿热,冬天湿冷"