Chéng-tiĕng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chéng-tiĕng

Chéng-tiĕng (凊天) iâ hô̤ lā̤ dĕ̤ng-tiĕng (冬天), sê siŏh nièng dâi-dŏng gì dâ̤ 4 gié.