跳至內容

分類:Iū-siăng dèu-mŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

參考閩東語平話字其版本。/ Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Bàng-uâ-cê gì bēng-buōng.


"Iū-siăng dèu-mŭk" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 17 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 17 hiĕk.