Chê-diòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chê-diòng kō̤-ī sê:

  1. 市長, chiāng chăng-kō̤ Chê-diòng (céng-dê-gă).
  2. 市場, chiāng chăng-kō̤ Chê-diòng (siŏng-ngiĕk).


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.