Chê-diòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Mâ̤ nṳ̆k gì chê-diòng

Chê-diòng (市場) sê ìng-lôi găk gó-diâng diòng-sū gâe̤ng gó-diâng sì-găng có̤ sĕng-é gì diòng-sū.