Chŭng-lièng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chŭng-lièng

Chŭng-lièng (春聯) sê Dĕ̤ng Ā nè̤ng chŭng-cáik sèng-âu táik diŏh muòng-kāu gì siŏh cṳ̄ng è̤ng-sáik gì dó̤i-lièng.