分類:Dṳ̆ng-guók ùng-huá

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Cṳ̄-lôi-biék

Â-dā̤ 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 1 bĭk cṳ̄-lôi-biék.

C

"Dṳ̆ng-guók ùng-huá" lôi-biék â-dā̤ gì ùng-ciŏng

Â-dā̤ 6 hiĕk sṳ̆k diŏh ciā lôi-biék, gê̤ṳng-cūng ô 6 hiĕk.