Cherokee Gông (North Carolina)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cherokee Gông
—  Gông  —
Cherokee County, North Carolina
Cherokee Gông gì ôi-dé
Cherokee Gông gì ôi-dé
Guók-gă  Mī-guók
Ciŭ North Carolina
Uōng-câng www.cherokeecounty-nc.gov

Cherokee GôngMī-guók North Carolina gì siŏh ciáh gông.