Huăng-hī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Huăng-hī

Huăng-hī (歡喜) sê siŏh cṳ̄ng cìng-gāng, biēu-hiêng nè̤ng sĭng-lī câung-tái hō̤. Huăng-hī gì nguòng-ĭng kō̤-nèng sê giông-kŏng, ăng-ciòng, ái-cìng dēng dēng. Huăng-hī ék-buăng kĕk chiéu lì biēu-hiêng chók lì.