Huăng-hī

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Huăng-hī

Huăng-hī (歡喜) sê siŏh cṳ̄ng cìng-gāng, biēu-hiêng nè̤ng sĭng-lī câung-tái hō̤. Huăng-hī gì nguòng-ĭng kō̤-nèng sê giông-kŏng, ăng-ciòng, ái-cìng dēng dēng. Huăng-hī ék-buăng kĕk chiéu lì biēu-hiêng chók lì.