Chióng-tàu-hié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Chióng-tàu-hié (串頭戲), bô gó̤ chiŏng-tàu-hié (穿頭戲), chiông-tàu-hié (象頭戲), tiông-tàu-hié (杖頭戲), iâ hô̤ lā̤ Ṳ̀ng-lìng Gīng-hié (儒林景戲),sê Hók-ciŭ gì siŏh-cṳ̄ng nè̤ng cê-gă ng chók-lì, nâ kóng-cié nè̤ng-giāng iēng-chók gì hié.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]