Mŭk-ngēu-hié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Mŭk-ngēu-hié (木偶戲), sê siŏh-cṳ̄ng nè̤ng cê-gă ng chók-lì, nâ kóng-cié nè̤ng-giāng iēng-chók gì hié.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]