Chiĕng-gī

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chiĕng-gī sê siŏh ciáh sì-găng dăng-ôi, siŏh ciáh nièng-dâi sê 1000 nièng. Chiĕng-gī ék-buăng nâ găk să̤-nguòng gī-nièng (Common Era) diē-sié sāi, bêng-chiă cĭng ciēu sāi. Chiông 2001 nièng gáu 3000 nièng cêu hô̤ lā̤ 3 chiĕng-gī.