Nièng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Nièng (年) sê siŏh ciáh sì-găng dăng-ôi, chă-bók-dŏ̤ siŏng-dŏng dê-giù ièng tái-iòng chiŏ-chiŏ siŏh kuàng gì siŏh ciáh ciŭ-gĭ.