Chiĕu-chê

來源:Wikipedia
跳遘: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chiĕu-chê (超市) sê chiĕu-gék chê-diòng (超級市場) gì gāng-chĭng, sê siŏh cṳ̄ng duâi hìng gì lìng-sêu-dáing, ék-buăng sê lièng-sō-dáing.