跳至內容

Chiĕu-chê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chiĕu-chê

Chiĕu-chê (超市) sê chiĕu-gék chê-diòng (超級市場) gì gāng-chĭng, sê siŏh cṳ̄ng duâi hìng gì lìng-sêu-dáing, ék-buăng sê lièng-sō-dáing.