跳至內容

Chiŏ-lòi-ùng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Buŏi-buŏi diē-sié gì chiŏ-lòi-ùng

Chiŏ-lòi-ùng (搓螺紋), cêu-sê cūi-làu hìng-siàng gì uŏ-siòng (渦旋)[1].

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 趙麟斌. 福州話實用字典. 1. 上海: 上海辞书出版社. 2015. ISBN 9787532643271.