Chiŏng-gék (Sĭng-giŏng)

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chiŏng-gék, ciòng miàng hô̤ lā̤ Chiŏng-gék Huòi-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ, sê Dṳ̆ng-guók Sĭng-giŏng Uyghur Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-ciŭ.