Chiū-gĭ

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤

Chiū-gĭ(手機) iâ hô̤ lā̤ „iè-dông diêng-uâ“(移動電話) hĕ̤k-ciā „hèng-dông diêng-uâ“(行動電話), sê siŏh cṳ̄ng mò̤ siáng gì diêng-uâ. Nâ sê ô séng-hô̤, giàng gáu siŏh-chék-ché̤ṳ dŭ â̤ sāi páh gì.