Chomolungma Hŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chomolungma Hŭng

Chomolungma Hŭng, iâ hô̤ lā̤ Sagarmāthā Hŭng hĕ̤k-ciā Everest Hŭng, sê Himalaya Săng-măh diē-sié gì siŏh ciáh săng-hŭng, diŏh Să̤-câung gâe̤ng Nepal cĭ găng, iâ sê sié-gái gà̤-dēng có̤i gèng gì săng-hŭng.