跳至內容

Să̤-câung

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆
—  Cê̤ṳ-dê-kṳ̆  —
བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།
西藏自治区
Háng-ngṳ̄ diōng-siā
 - Háng-ngṳ̄ 西藏自治区
 - Pĭng-ĭng Xīzàng Zìzhìqū
 - Gāng-chĭng (Zàng)
Câung-ngṳ̄ diōng-siā
 - Câung-ngṳ̄ བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས།
 - Wylie bod rang skyong ljongs
 - Pĭng-ĭng Poi Ranggyong Jong
 - Gāng-chĭng བོད་ (bod)
Să̤-câung gì sū-câi. gì ôi-dé
Să̤-câung gì sū-câi. gì ôi-dé
Să̤-câung gì sū-câi.
Siū-hū Lă-sák
Guāng-hăk 5 ciáh dê-ngék-chê, 2 ciáh dê-kṳ̆, 6 ciáh kṳ̆, 68 ciáh gâing, 692 ciáh déng
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 1,228,400 km2
Hāi-băk (có̤i gèng) 8,848 m
Ìng-kēu (2014 nièng 12 nguŏk)
 - Dŭ-liāng 3,180,000 nè̤ng
 - Mĭk-dô 2.59/km2
Ìng-kēu tūng-gié
 - Mìng-cŭk 90% Câung-cŭk
8% Háng-cŭk
0.3% Monpa-cŭk
0.3% Huòi-cŭk
0.2% gì-tă
 - Ngṳ̄-ngiòng Câung-ngṳ̄, Háng-ngṳ̄
Uōng-câng www.xizang.gov.cn

Să̤-câung Cê̤ṳ-dê-kṳ̆ (西藏自治區, Câung-ngṳ̄: བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh cê̤ṳ-dê-kṳ̆.

Lĭk-sṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng dăng-ôi[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ìng-kēu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]