Chuvash-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Chuvash-ngṳ̄
Чӑвашла
Huák-nguòng guók  Ngò̤-lò̤-sṳ̆
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Chuvashia
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
100 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Chuvash-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Kyril cê-mō̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 cv
ISO 639-2 chv
ISO 639-3 chv
Glottolog chuv1255
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Chuvash-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 100 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]