Ciá-ìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciá-ìng diŏh Nìng-dáik gì ôi-dé

Ciá-ìng-gâing (柘榮縣) sê Nìng-dáik â-dā̤ gì siŏh bĭh gâing.

Ciá-ìng-gâing gì nè̤ng gōng gì sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì Hà-puō-uâ, ciā uâ sê Hók-ăng-uâ gì siŏh bĭh hŭng-ciĕ.