Cièng-dáe̤k

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Cièng-dáe̤k

Cièng-dáe̤k (錢䍜),sê dò̤ kó̤ còng cièngṳ̀ng-ké, páh puái kó̤ cièng cá dò̤ â̤ chók, sèu-sèu ké̤ṳk niè-giāng-gŏ̤ còng cièng[1]:321.

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10.