跳至內容

Ciéu-lâiu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciéu-lâiu (醮料), iâ hô̤ lā̤ puói-lâiu (配料), sê có̤ chái gì sì-hâiu dák-puói gì siăh gì nó̤h hĕ̤k-chiā diêu-lâiu dēng-dēng.