跳至內容

Siăh gì nó̤h

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guák-cṳ̄ng sĭk-ŭk

Sĭk-ŭk (食物), iâ cêu-sê siăh gì nó̤h, sèu-sèu iù táng-cūi huá-hăk-ŭk (碳水化合物), ciĕ-bùng (脂肪), dáng-bĕk-cék (蛋白質), cūi cū-siàng, ô niĕ-ài ké̤ṳk siăh-lâi, cūng-kuāng ké̤ṳk ìng-lôi hĕ̤k-chiā bĕk gì tì-gṳ̆ng ìng-iōng[1], hĕ̤k-chiă niông ĭ giéng-gáe̤k huăng-hī.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. Food. Encyclopædia Britannica.