跳至內容

Ciòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huák-guók gì "Fontaine de Vaucluse"

Ciòng (泉, gĭng-dáng tĕ̤k có̤ cuòng) sê dê-hâ-cūi păk gáu diê-dău sū hìng-siàng gì tiĕng-iòng sū-câi. Gŏng-gé̤ṳ cūiŭng-dô, ciòng iâ â̤ buŏng có̤ lēng-ciòng gâe̤ng ŭng-ciòng (iâ hô̤ lā̤ tŏng 湯).