Ciŏng-puō

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤sìng-tō̤

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bāng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ciŏng-puō-gâing (漳浦縣) sê Ciŏng-ciŭ‎-chê gì siŏh ciáh gâing.