跳至內容

Ciŏng-ciŭ

Cô̤-biĕu: 24°30′47″N 117°38′49″E / 24.513°N 117.647°E / 24.513; 117.647
Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Cé̤ṳ-é: Cŭ-uái gái-siêu gì ng-sê Ciòng-ciŭ.
Ciŏng-ciŭ-chê
—  Dê-ngék-chê  —
漳州市
Ciŏng-ciŭ găk Hók-gióng gì sū-câi. gì ôi-dé
Ciŏng-ciŭ găk Hók-gióng gì sū-câi. gì ôi-dé
Ciŏng-ciŭ găk Hók-gióng gì sū-câi.
Ciŏng-ciŭ-chê găk Dṳ̆ng-guók
Ciŏng-ciŭ-chê
Ciŏng-ciŭ-chê
Ciŏng-ciŭ găk Dṳ̆ng-guók gì sū-câi.
Cô̤-biĕu: 24°30′47″N 117°38′49″E / 24.513°N 117.647°E / 24.513; 117.647
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Hók-gióng
Céng-hū sū-câi Hiŏng-siàng-kṳ̆
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 12,888 km2
Ìng-kēu (2020 puō-chă)[1]
 - Dŭ-liāng 5,054,328 nè̤ng
 - Mĭk-dô 392.2/km2
Sì-kṳ̆ CST (UTC+8)
Uōng-câng www.zhangzhou.gov.cn

Ciŏng-ciŭ (漳州, Mìng-nàng-uâ: Chiang-chiu, Ĭng-ngṳ̄: Zhangzhou hĕ̤k Changchow) sê Dṳ̆ng-guók Hók-gióng-sēng nàng-buô iòng-hāi gì dê-gék-chê. Ciŏng-ciŭ báe̤k-buô sê Ciòng-ciŭ gâe̤ng Â-muòng, să̤-báe̤k-buô sê Lṳ̀ng-ngàng, nàng-buô iâ gâe̤ng Guōng-dĕ̤ng-sēng siŏng ciék.

Hók-ciŭ-uâ diē-sié, Ciŏng-ciŭ gâe̤ng Ciòng-ciŭ lièng-tŭk (連讀) gì tŭk-ĭng siŏh-iông. Nâ-sê gōng nè̤ng mâ̤ huôi-é gōng gì sê diê siŏh-ciáh „ciŏng-ciŭ“, cêu â̤ muóng. Dāng huòi-dák „â-ciŏng“ (下漳) cêu â̤-sāi lāu.

Hèng-céng dăng-ôi

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ciŏng-ciŭ ô 2 bĭk kṳ̆: Hiŏng-siàng (薌城) gâe̤ng Lṳ̀ng-ùng (龍文), 1 bĭk gâing-gék-chê Lṳ̀ng-hāi (龍海), ī-gĭk 8 bĭk gâing: Bìng-huò (平和), Ciéu-ăng (詔安), Ciŏng-puō (漳浦), Diòng-tái (長泰), Dĕ̤ng-săng (東山), Huà-ăng (華安), Nàng-cêng (南靖) gâe̤ng Hùng-siĕu (雲霄).

Chăng-kō̤

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]