Ciŭ-nìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciŭ-nìng diŏh Nìng-dáik gì ôi-dé

Ciŭ-nìng-gâing (周寧縣) sê Nìng-dáik â-dā̤ gì siŏh bĭh gâing, să̤-biĕng sê Gŏng-să̤-sēng.

Ciŭ-nìng nè̤ng gōng Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì Ciŭ-nìng-uâ, ciā uâ sê Hók-ăng-uâ gì siŏh bĭh hŭng-ciĕ.