Coca-Cola

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Coca-Cola

Coca-Cola sê siŏh cṳ̄ng kō̤-lŏ̤h, 1886 nièng iù Mī-guók nè̤ng John Stith Pemberton sĭng-chiāng ciŏng-lé, găk GeorgiaAtlanta kăi-sṳ̄ mâ.