Cuòng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Huák-guók gì "Fontaine de Vaucluse"

Cuòng (泉, iâ siā có̤ ciòng) sê dê-hâ-cūi păk gáu diê-dău sū hìng-siàng gì tiĕng-iòng sū-câi. Gŏng-gé̤ṳ cūiŭng-dô, cuòng iâ â̤ buŏng có̤ lēng-cuòng gâe̤ng ŭng-cuòng.