Dài-uăng Mìng-nàng-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê Pĭng-ĭng Huŏng-áng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Dài-uăng Mìng-nàng-ngṳ̄ Lò̤-mā-cê Pĭng-ĭng Huŏng-áng (臺灣閩南語羅馬字拼音方案), gāng-chĭng Dài Lò̤ (臺羅) hĕ̤k-ciā Dài-lò̤ Pĭng-ĭng (臺羅拼音), sê Dṳ̆ng-huà Mìng-guók (Dài-uăng) cié-dêng gì siŏh cṳ̄ng Mìng-nàng-ngṳ̄ Dài-uăng-uâ pĭng-siā ciáng-cê-huák, diŏh 2006 nièng ciáng-sék gŭng-buó. Ciā huŏng-áng sê chăng-kō̤ Băh-uâ-cê cié-dêng gì.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]