Dáik-ìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dáik-ìng

Dáik-ìng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 徳仁 (Dáik-ìng)? 1960 nièng 2 nguŏk 23 hô̤ –  )Nĭk-buōng hiêng-câi gì tiĕng-huòng, iâ sê dâ̤ 125 ciáh tiĕng-huòng. Ĭ găk 2019 nièng 5 nguŏk 1 hô̤ dĕng-gĭ, nièng-hô̤ Lêng-huò (令和). Gĭng-dáng gì Nĭk-buōng nè̤ng gó̤ ĭ „Gĭng-siông Tiĕng-huòng (今上天皇 Kinjō Tennō?).