Lêng-huò

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lêng-huò (令和), sê Nĭk-buōngnièng-hô̤, 2019 nièng 5 nguŏk 1 hô̤ kăi-sṳ̄ sāi-ê̤ṳng.

Nĭk-buōng sèng siŏh bĭh nièng-hô̤ sê Bìng-sìng (平成).