跳至內容

Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng

Dâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng (第二次世界大戰), iâ hô̤ lā̤ Nê Ciéng (二戰), sê 20 sié-gī chĕ̤-gĭ gì sèng-âu huák-sĕng gì siŏh huòi sié-gái dâi-ciéng, sié-gái gà̤-dēng duâi-buô-hông guók-gă dŭ guóng diē ciā ciéng-cĕng diē-sié kó̤, gì-dṳ̆ng bău-guák Dṳ̆ng-guók.

1939 nièng, Nazi Dáik-guók chĭng-liŏh Pŏ̤-làng, cuòi sê Nê Ciéng gì kăi-sṳ̄. 1945 nièng Nĭk-buōng páh suŏ dàu-hòng, Nê Ciéng giék-sók.