Dâi-céng Tiĕng-huòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâi-céng Tiĕng-huòng

Dâi-céng Tiĕng-huòng (Nĭk-buōng-ngṳ̄: 大正天皇 (たいしょうてんのう), 1879 n. 8 ng. 31 h. - 1926 n. 12 ng. 25 h.), miàng Yosihito (嘉仁 (よしひと)), sê Nĭk-buōng dâ̤ 123 dâi gì tiĕng-huòng, 1912 nièng gáu 1926 nièng câi-ôi.

Ĭ tàu-nō̤ ô nék-giāng mò̤-bâng, gó-chṳ̄ téng 1921 nièng kăi-sṳ̄ iù ĭ gì giāng Hirohito (cêu-sê ī-hâiu gì Ciĕu-huò Tiĕng-huòng) lì ché̤ṳ-lī céng-dê dâi-gié.